Thursday, January 26, 2006

Tasarım Kasarım UI Satarım.

Arayüz insan makine etkileşimi (Computer Human Interaction) olarak kavramlaştırılan arayüzler silikonların, devrelerin veya chiplerin elektriği kullanarak kendi içinde 0 ve 1'i işleyerek sonuçları kullanıcıya anlatabilmek için geliştirilen sağlayan çokça görsel, sesli veya text içerikli bir dildir. Bu dil kelimeler ve görselliğin karışımı ile makine dillerini kullanıcıya çeviren ara dil gibi düşünülmelidir.

Bütün dillerin ortak özelliklerinden biri yaşıyor olmalarıdır. Bulunduğu zamana ayak uyduran diller gibi arayüz dilinin de yaşadığı, değiştiği ve güncellendiğini söylemek yanlış olmaz. Zaman ve ihtiyaçlara göre değişen dilleri yenilikçi yapıya uydurmak oldukça dikkat ve özen isteyen bir tasarımdır.

Bilgisayar arayüzlerini 3 ayrı kategoride incelemek doğru olacaktır kanısındayım.


• Donanım arayüzleri (Endüstriyel arayüzler)
• Multimedya arayüzleri
• Uygulama arayüzleri

Donanım arayüzleri:
Donanım arayüzleri makine dilini kullanıcı diline çeviren ve kullanıldığı donanım ile entegre olarak iletişimi sağlayan arayüzlerdir. Bunlar bir mp3 playerın play listi olabildiği gibi karmaşık endustriyel sistemlerin yönetilmesini sağlayan sistemlerde olabilir. Bu sistemler entegre edildiği donanıma göre kullanımını kolaylaştırmayı hedefler. Donanım arayüzleri 0ve1 leri bizim anlayacağımız bir dile çevirirler ve donanımın işlevlerini maksimize ederler. Donanımın başarısını etkiledikleri için oldukça özenli ve dikaktlı olunmalıdır.

Multimedya arayüzleri:
Multimedya arayüzleri bilgisayarların gündelik yaşamımıza entegre olmasından sonra önem kazanan ve birçok mecrada karşımıza çıkan arayüzlerdir.Bu uygulamalar

  • Web uygulamları
  • Interaktif uygulamalar (cd, dvd vb)
  • Kiosk uygulamları
  • Tv uygulamları

vb, olabilir.

* Multimedya arayüzlerini ilerde detaylı şekilde inceleyeceğim.

Uygulama arayüzleri:

İş dünyasında gelişen teknolojilerin ve onların yarattığı uygulamaların hatırı sayılır şekilde yer edinmesinden kaynaklanan dinamizm ve yeni iş süreçleri, kurumlara yeni vizyonlar edinmelerini ve prodüktiviteyi maksimize etme arayışını beraberinde getirdi. Kartuşlu ve delikli bilişim dünyasından cep telefonlarından yönetilebilen sistemlere kadar giden yeni bir teknoloji modeli bu programların kullanıcılar ile tanışma ve iletişim noktası olan arayüzleri daha kullanılabilir (Usebility), işlevsel(functionality) ve estetik (aesthetic) tasarlamak gerekliliğini ortaya çıkardı.

Yazının devamında uygulama arayüzleri ile ilgili tecrübelerimi Guru Guruya olmaz! adlı yazımda ele alacağım.

Herkese iyi çalışmalar